Ojcowie w więzieniu

Badania dzieci oddzielonych od rodziców uwięzionych dotycza szeregu psychologicznych i społecznych problemów, które mogą mieć wpływ na dzieci, jak również ich rodziców. Przeczytaj więcej na ten temat poniższym link:

http://www.eurochips.org/expert-corner/fathers-in-prison/

Dzieci poza więzieniem

Dzieci pokazują różne reakcje po uwięzieniu jednego lub obojga rodziców, w zależności od wieku dziecka, reakcje w sąsiedztwie lub sieci społecznej, rodzaju przestępstw, długości kary pozbawienia wolności i miejsca. Przeczytaj więcej na ten temat na Eurochips

http://www.eurochips.org/expert-corner/special-needs-of-prisoners-children/children-outside-prison/

Eurochips

Europejski Komitet Badań i działania w sprawie dzieci uwięzionych Rodzice (eurochips) został utworzony w 1993 r. dla dzieci więźniów. Koncentruja sie na badaniach poswieconych utrzymywaniu więzi dziecko-rodzic w różnych krajach europejskich. Czytaj więcej na poniższy link:

http://www.eurochips.org/expert-corner/special-needs-of-prisoners-children/eurochips/

Wpływ pozbawienia wolności rodzicow na dzieci

Poniżej znajduje się streszczenie badań podjętych w tej sprawie. Pełną kopię badań można znaleźć na stronie

http://www.dit.ie/cser/media/ditcser/images/Parents-Children-Prison.pdf

Streszczenie

Centrum Analiz Społeczno-Badań Edukacyjnych, DIT, na zlecenie Komitetu Zarządzającego centrum informacji turystycznej w Mountjoy Prison Complex do przeprowadzenia badań nad wpływem pozbawienia wolności rodzicow na dzieci.

Temat ten do tej pory mało znany, nie poswiecono mu formalnej uwagi w Irlandii, pomimo faktu, że kara więzienia wpływa znacznie na szersza częśc populacji niż tylko na osoby, które zostaly skazane na pozbawienie wolności. Celem badań było pokazanie problemu dzieci wiezniow, ich istnienia oraz okreslenia wstepnie ich potrzeb. Zwiększenie świadomości na temat kwestii ubóstwa dzieci wśród dzieci więźniów i zalecenia, które mogą być wykorzystane do zmian w polityce i wieziennictwie w oparciu o prawo.

Kolejnym celem badania było utworzenie wskazowek, które mogłyby być wykorzystane w celu zaspokojenia ​​potrzeb dzieci dotkniętych tym nieszczesciem. Podjeto szersze rozwazania w ramach walki z ubóstwem, równośći i sprawiedliwośći na roznych plaszczyznach. Badania przeprowadzone w kilku roznych krajach podkreśliły wyraznie negatywny wpływ posiadania rodzica – więznia na dzieci (np. Shaw 1992 r.; Healy 2000; Boswell i Wedge 1999 r.; Tudball 2000). Pozbawienia wolności rodzica może mieć negatywny wpływ na finansową sytuację dzieci, które mogą to spowodować zmiany w zachowaniu dzieci, może to zasadniczo zmienić a czasami doprowadzić do załamania relacji rodzic-dziecko. Dodatkowo, dzieci mogą być w stanie ciezkiego stresu, jako osoby napietnowane z powodu utraty wolności rodziców lub, jeśli czują, że trzeba zachować tajemnice przed kolegami. Tematy te znalazły odzwierciedlenie w projekcie badan.

Badania przeprowadzono w kompleksie Prison Mountjoy latem 2001 roku. W tym okresie przeprowadzono wywiady z opiekunami, którzy korzystają z centrum informacji turystycznej w kompleksie więzienia i rodziców w więzieniu. W sumie 26 więźniów (5 kobiet, 21 mężczyzn) zgodzili się na udział w badaniu. Wywiady przeprowadzono również wsrod 19 opiekunów (18 kobiet, 1- go mezczyzny). Dane zebrano za pomocą kwestionariusza, który był podawany “od jeden do drugiego “. Nieformalne rozmowy miały miejsce z dziećmi, które korzystają z “Centrum”, z pracownikami opieki nad dziećmi, pracownikami z Centrum, pracownikami nadzoru kuratorskiego i Opieki Społecznej byłych więźniów, i służby więziennej.

Streszczenie zaleceń

Poniżej znajduje się podsumowanie zaleceń wynikających z badań, pełnej wersji, które znajduje się w rozdziale 9.

 • Kodeksu postępowania dla wszystkich dostawców usług powinna być rozwijana na informowanie dzieci o rodziców kary pozbawienia wolności;
 • Wprowadzenie usług konsultacyjnych i grup wsparcia dla opiekunów jest konieczna w celu zapewnienia im wsparcia w całej kary;
 • Dzieci więźniów należy potraktowali jako konkretną grupę docelową Narodowej Strategii Walki z Ubóstwem;
 • Przedstawiciele dobrowolnych i ustawowych grup pracujących z dziećmi więźniów powinny być zaangażowani w rozwój inicjatyw na rzecz dzieci, we współpracy z Krajowego Urzędu do spraw dzieci;
 • Doskonalenie zawodowe powinno być wprowadzone dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi więźniów;
 • Grupy wsparcia i doradztwa, przeznaczone dla dzieci więźniów i które są dostępne za pośrednictwem szkół powinny być ustanowione;
 • Należy zwrócić uwagę na tworzenie centrów odwiedzających we wszystkich więzieniach;
 • System kontroli rodzicielskiej statusu więźniów musi być ustanowiony;
 • Rodzice powinni mieć prawo do jednego dodatkowego telefon 10 minut do dzieci, raz w tygodniu;
 • Personel więzienny powinien otrzymać specjalne szkolenia na temat pracy z więźniami i ich rodzinami;
 • Opiekunowie dzieci więźniów powinna mieć kontakt z MABS;
 • Większy nacisk nalezy klasc na utrzymywania kontaktów między więźniami i ich dziecmi, poprzez wprowadzenie specjalnych systemów kontroli;
 • Należy zwrócić uwagę na publikację broszury informacyjnej, które zawiera dane o ustaleniu kontroli dla rodzicow bedacych w wiezieniu;
 • Kursy dla rodziców powinny być dostępne we wszystkich więzieniach;
 • Grupy reprezentujące interesy dzieci, ktorych rodzice dotknięci sa kata pozbawienia wolności powinny być konsultowane i brane pod uwage w irlandzkiej strategii Oświadczenie Służby Więziennej w latach 2001-2003;
 • Zmiany muszą być wprowadzone do strefy wizyt w więzieniu dla mężczyzn Mountjoy, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla dzieci, w tym zbudowanie placu zabaw dla dzieci;
 • Wprowadzenie kursow dla rodziców w Dochas Centrum wiezienia Mountjoy , powinny towarzyszyć poradnictwo;
 • Przebywający w więzieniu Mountjoy mężczyzni powinni być uprawnieni do otrzymania 15-minutowej wizyty w soboty – widzenie z dziecmi;
 • Dalsze badania nad skutkami finansowymi oraz kosekwencjami pozbawienia wolnosci rodzicow na dzieci musz byc prowadzone i poglebiane;
 • Przed podjeciem doradztwa lub wsparcia powinny byc ustalone potrzeby dzieci oraz czy pomoc chca otrzymywac.
Print Friendly