St Nicholas Trust ma na celu reprezentowanie interesow, potrzeb oraz problemow rodzinom osob skazanych na kare pozbawienia wolnosci. Okreslanie potrzeb, problemow oraz stradegii rozwoju jest nieodlacznym aspektem dzialalnosci organizacji.

Cel główny

Głównym celem jest “uzyskanie korzysci społecznych, poprzez zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinom więźniów. Utrzymanie wiezi rodzinnych i dobre relacje z bliskim, osob skazanych, moga w wielkim stopniu zapobiegc recydywie.”

Inne cele

Zwiększenie świadomości społecznej na temat doświadczeń rodzin więźniów
Zapewnienie praktycznych informacji rodzinom skazanych.
Zapewnienie bezpieczenstwa i zaufania, konkretnego miejsca, gdzie rodziny więźniów i ich bliscy moga brac udziak w dyskusji nad kwestiami, które ich dotyczą
Do rzecznika praw dzieci osob uwiezionych.
W celu ułatwienia pozytywnej reintegracji oraz uniknięcia dalszych przestępstw.

Print Friendly